മേല്‍വിലാസം

സെക്രട്ടറി,
വെള്ളിമുറ്റം ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം,
ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം പി ഓ.
ചേര്‍ത്തല.
webmaster@vellimuttam.org