Notice Board

Valiya Vilakku Festival

January 28, 2018 (1193 Makaram 14) to February 04, 2018 (1193 Makaram 21)

First Day
January 28, 2018 (1193 Makaram 14), Sunday

Morning Usual Poojas
5.30 PM Kodikayar Procession
6.45 PM Deeparadhana
7.10 PM Thrukkotiyett
8.00 PM Bhajans (Gouri Sankaram Bhajans, Kalathil)

Second Day
January 29, 2018 (1193 Makaram 15), Monday

Morning Usual Poojas
6.45 PM Deeparadhana
7.00 PM Bhakthi Gananjali (Kum. Jaydu mol and Kum. Sandra)


Third Day
January 30, 2018 (1193 Makaram 16), Tuesday

Morning Usual Poojas
6.45 PM Deeparadhana
7.00 PM Hindu dharma Jnana Sadass (Dr Brahmachari Bhargavaram, Sri Ramadasa Asram. Thiruvananthapuram)
8.00PM Dance (Amrutha School of Music, Varandu)

Fourth Day
January 31, 2018 (1193 Makaram 17), Wednesday
Morning Usual Poojas
6.15 PM Thalappoli varavu (Palluvelil Panikkasseri bhaagam Sri Dharmasastha Thalappoli Samithi)
6.45 PM Deeparadhana
7.00 PM Bhakthi Ganamela (Kalabhavan Rajaram, Film playback singer)
8.00 PM Dance (Sivatheertha School of Dance)

Fifth Day
February 01, 2018 (1193 Makaram 18), Thursday
Morning Usual Poojas
6.45 PM Deeparadhana
7.00 PM Kathakali - Sandana Gopalam

Sixth Day
February 03, 2018 (1193 Makaram 19), Friday
Morning Usual Poojas
6.45 PM Deeparadhana
7.00 PM Double Ottan Thullal (Chottanikkara Masters, Nadu Krishna & Yadu Krishna)
8.30 PM Mega Show - Music, Dance Fuson Mix (Voice of Kalakshethra)

Seventh Day
February 03, 2018 (1193 Makaram 20), Saturday
Valiya Vilakku Mahothsavam (by 4454 N S S Karayogam)
8.00 AM Sreebali
Nadasvaram ( RLV Praveen & Party)
Special Pancha Vadyam ( Pallippuram P G Jayakumar & Party)
11.30 AM Uchapooja
4.00 PM Kazhcha Sreebali
Nadasvaram ( RLV Praveen & Party)
Major Set Pancharimelam ( Peruvanam Prakasan Marar & Party)
7 30 PM Seva (1436 Vanitha Samajam)
9 30 PM Ragamela ( Music Director Sri K J Chakrapani)
11.30 PM Valiyavilakku
Special Pandimelam ( Peruvanam Prakasan Marar & Party)
Valiaya Kanikka, Firewworks

Eighth Day
February 04, 2018 (1193 Makaram 21), Sunday
Arattu Mahothsavam (817 NSS Karayogam)
7 00 AM Uthram Vayana
6 30 PM Kodiyirakku
7.30 PM Arattu then Ethirelppu
Pancha Vadyam ( Pallippuram P G Jayakumar & Party)
Arattu Vilakku, Arattu Seva
Arattu Kanikka
Special Pandimelam ( Pallippuram P G Jayakumar & Party)
10 PM Musical Fusion By Sunil Lal